درباره معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ایوان‌کی

  • با توجه به نقش محوری فعالیت های پژوهشی در تحقق اهداف دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری جایگاه ویژه ای دارا است. چنین موقعیتی مسئولیت خاص این نهاد علمی را نسبت به شناخت و توسعه فناوری کشور تأیید می کند. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی است که در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه سیاست گذاری می شود. برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه در زمینه های اجرای طرح های تحقیقاتی، همایش های علمی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی داخل و خارج، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات، بررسی آیین نامه های مصوب شورای پژوهشی در این حوزه انجام گرفته و مورد حمایت مادی و معنوی قرار می گیرد.

    حسین مرادی - مدیر امور خدمات پژوهش

انواع فعالیت های پژوهشی و تحقیق

مقاله

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

طرح پژوهشی

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

کتاب

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

ابداع - اختراع

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vita

استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

استاد راهنمای پایان نامه دکتری

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

استاد مشاور پایان نامه دکتری

Sed egestas tincidunt mollis. Suspendisse rhoncus vitae

پژوهشگران برتر سال گذشته

حسین اقبالی

رتبه اول اساتید

چاپ 1 مقاله ISI، چاپ 6 مقاله خارجی معتبر غیر ISI، چاپ 1 مقاله علمی ترویجی، ارائه 50 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی، راهنمای 4 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، مشاور 22 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

مسعود احمدوند

رتبه دوم اساتید

چاپ 1 مقاله ISI، چاپ 3 مقاله خارجی معتبر غیر ISI، ارائه 21 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی، راهنمای 11 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، مشاور 15 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

حمید صابری

رتبه سوم اساتید

چاپ 2 مقاله ISI، چاپ 1 مقاله علمی پژوهشی، ارائه 3 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی، راهنمای 15 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، مشاور 1 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

مهدی کلانتر هرمزی

رتبه اول دانشجویان

چاپ 1 مقاله خارجی معتبر غیر ISI، ارائه 5 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی

سامان ارجمند آقدره

رتبه دوم دانشجویان

چاپ 1 مقاله خارجی معتبر غیر ISI

سامان ابرغانی

رتبه سوم دانشجویان

چاپ 1 مقاله ISI